Aram Jafari Pictures From The Webعکس های متفرقه از آرام جعفری سری اول

  • Aram JafariAram Jafari
    آرام جعفري در يك خانواده چهار نفره بزرگ شده است و آرام فرزند دوم خانواده می باشد، پدرش مديركل اداره اقتصاد بوده كه او را سال‌ها پيش از دست داده، برادرش آرمين هم سال‌هاست كه ازدواج كرده و در حال حاضر آرام و مادرش تنها زندگي مي‌كنند. تحصيلاتش را در رشته نقاشي به پايان رسانده و همچنين در عالم تئاتر بارها روي صحنه رفته، اولين باري كه جلوي دوربين رفت در مجموعه «خارج از حصار» بود و بعدها با مجموعه «ميگي نه نگاه كن» مهمان خانه‌ها شد.

Comments

FacebookTwitterGoogle+Pinterest