Ardalan Tomeh Picturesعکس های اردلان تومه

  • Ardalan TomehArdalan Tomeh
    اردلان تومه وقتی به دنیا آمد، حضورش همه ی دلخوشی پدر شد، پدری که در مرز 20 سالگی ایستاده بود و تجسم همه ی آرزوهای دور و درازش را در اردلان جستجو می کرد و بدین سان بود که بر خلاف عرف و عادت آن روزگار، در تمام لحظه ها، اردلان هم نفس پدر بود. دوره ی ابتدایی را در مدرسه ی شهرآزاد زادگاهش گذارند و پس از آن به دبیرستان امیرکبیر همان شهر رفت.

Comments

FacebookTwitterGoogle+Pinterest