Farid Soudi Picturesعکس های فرید صعودی

  • Farid SoudiFarid Soudi
    فرید صعودی تحصیلات خود را در رشته تربیت بدنی به پایان رسانده است و اینک به مربیگری در رشته فیتنس مشغول بکار است تا تجربیات گرانبهای سالهای گذشته خود را در اختیار دیگر همنوعان و جوانان مشتاق و آینده ساز این کشور قرار دهد. فریدون خسرویان، داور، بابک مانی، نغمه افشین جاه، شاهرخ جعفری و حمید اسکندری در به تصویر کشیدن توانایی های فرید صعودی از سال 1380 تا به امروز نقش بسزایی داشتند. فرث، ایکات، ایفوت، ولتاژ، تاپس، سارار، زانتوس، نیکوتن پوش و نوین چرم از جمله برندهای بودند که نمایش محصولات خود را در گرو توانایی های بالای …

Comments

FacebookTwitterGoogle+Pinterest