Keihan Maleki Photosعکس هایی از کیهان مالکی

  • Keihan MalekiKeihan Maleki
    كيهان ملكی فارغ التحصیل تئاتر از دانشگاه آزاد اسلامی است و با « جنگ 39 » (داریوش کاردان - 1373) شناخته شد. هرچند که قبل از آن در فیلم سینمایی آروزهای بزرگ بازی کرده بود. اما با مجموعه تلویزیونی روزگار جوانی بود که محبوب شد و با مجموعه همسایه توانایی هایش را به رخ همگان کشید. او در سینما هم موفق بود. در معجزه خنده بازی زیبایی ارائه داد و بازی اش در فیلم مرد بارانی نظرات متفاوتی را برانگیخت.

Comments

FacebookTwitterGoogle+Pinterest