Masood Raigan In Dasthaye Khaliعکس های مسعود رایگان در فیلم دست های خالی

  • Masood  RaiganMasood Raigan
    مسعود رایگان همسر رویا تیموریان می باشد. وی مدتها در سوئد زندگی می کرد و چند سالی است که به ایران آمده. با بازی در فیلم «خاموشی دریا » به ایران آمد و سپس با درخشش در فیلم « خیلی دور خیلی نزدیک » توانایی هایش را به رخ همگان کشید و از آن به بعد پای ثابت فیلم های بزرگ چه در نقش مکمل، چه در نقش اصلی شد.

Comments

FacebookTwitterGoogle+Pinterest