Nariman Photosعکس هایی از نریمان

  • NarimanNariman
    نریمان فعالیت موسیقی خود را از سال 1373 با نوازندگی کیبورد آغاز کرد و تا چند سال متوالی فقط به نوازندگی با گروههای مختلف می پرداخت. زمانیکه در دانشگاه مشغول به تحصیل در رشته کامپیوتر بود خارج از دانشگاه با گذارندن دورهای سلفژ تصمیم به خواندن گرفت. اولین شروع برای آلبوم به سال 1377 بر می گردد, زمانیکه با عده ای از دوستان خود گروهی را تشکیل دادند و به جمع آوری آلبوم به سبک راک پرداختند که البته این آلبوم هرگز به بازار ارائه نشد, تا اینکه سال 1382 با آشنا شدن نریمان با پیام شمس استارت آلبومی زده …

Comments

FacebookTwitterGoogle+Pinterest