Pictures Of Nima Varasteh Funeralعکس هایی از مراسم تشییع پیکر نیما وارسته

  • Nima VarastehNima Varasteh
    من به تشویق مادربزرگم كه در هشت سالگى از من خواست تا ساز بزنم و پیشنهادش هم ویولن بود به سمت موسیقى آمدم. از همان زمان ویولن زدم و وقتى به دبیرستان رفتم، اشتیاقم بیشتر شد تا كارهایم را ضبط كنم و از این بابت همیشه حسرت مى‏خورم چون امكانات زیادى در اختیارم نبود. از طرف دیگر امكان اینكه صداى سازها را روى هم بگذاریم و بشنویم وجود نداشت. دوست داشتم وقتى ویولن زدم، صدایش را كنار كیبورد یا پیانویى كه قبلاً با آنها آهنگى را زده‏ام بگذارم و تركیب آنها را بشنوم. این ذهنیت با من وجود داشت تا …

Comments

FacebookTwitterGoogle+Pinterest