Pictures Of Sediq Tarif With Friendsعکس هایی از صدیق تعریف با دوستان

  • Sediq TarifSediq Tarif
    صدیق تعریف در سنندج با موسیقی ایرانی آشنا شد. اما آغاز فعالیت حرفه ای او مصادف با زمان ورود به دانشگاه و اقامت در تهران بود. سال 1354 هم زمان با ورود به دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران موسیقی تحصیل در رشته هنرهای نمایشی را آغاز کرد و سال 1359 از دانشگاه فارغ التحصیل شد. هم زمان از محضر استاد محمود کریمی بهره می گرفت و به تحصیل موسیقی می پرداخت. او از سال 1354 تا 1356 نزد این استاد به آموختن ردیف های آوازی پرداخت. از سال 1355 تا سال 1357 نیز نزد رضوی سروستانی به آشنایی با مکتب …

Comments

FacebookTwitterGoogle+Pinterest