Reza Saghaei Funeral Picturesعکس های مراسم تشييع پيكر رضا سقايی

  • Reza SaghaeiReza Saghaei
    رضا سقايی تحصیلات ابتدایی را در خرم ‌آباد گذراند اما به دلیل مشکلات مالی و تنگی معیشت تحصیل را رها کرد و شاگرد خیاط شد. استاد او در خیاطی خودش ترانه سرا بود و ترانه‌هایی را که می‌سرود رضا زیر لب زمزمه می‌کرد و اندک اندک همه‌گان فهمیدند که او صدای خوبی دارد و در همان منطقه خواند و به شهرتی در خرم‌ آباد دست یافت.این شهرت البته به همان منطقه محدود نشد و وصف صدای خوبش به مرکز هم رسید و به سراغش آمدند و نخستین بار صدایش در سال 1344 از رادیو ایران پخش شد که سبب شد …

Comments

FacebookTwitterGoogle+Pinterest